Liikeidean arviointi

“Minun liikeideani on ainutlaatuinen!” – Sorry, maailmassa on jo tehty kaikkea. Ei kannata vielä masentua, liikeideaa hiomalla löytyy usein uusi näkökulma, jolla erottua massasta ja luoda kannattavaa liiketoimintaa. Olemme vuosien aikana muokanneet menestyksekkäästi niin omia kuin muidenkin liikeideoita. Me emme tiedä oikeita vastauksia kaikkiin kysymyksiin mutta osaamme kysyä hyviä kysymyksiä, joihin vastaamalla saat suunnan kohti oikeita vastauksia. Aina löydetyt vastaukset eivät miellytä ja ne voivat johtaa jopa liiketoimintojen lopettamiseen. Usein se on parempi ratkaisu kuin jatkaa tappiollista toimintaa. Tuemme sinua näissä päätöksissä.